ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ระหว่างเมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology English Camp ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม