ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นิติเวชศาสตร์) ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นิติเวชศาสตร์)ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา” วิทยากร ร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลองรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ่าสิบตรีนัฐพงษ์ ชำนาญ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิบตำรวจเอกกิตติพร แสงจันทร์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวน ภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิบตำรวจตรีอภิวัฒน์ เขียวแสง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวน ภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอาวุธปืน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสาธิตอาวุธปืนศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงและนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพทนายความได้ มีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธารามอาคารบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม