ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับตัวแทนผู้บริหาร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้น และสื่อดิจิทัล ในงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี พร้อมทั้งรองคณบดี หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนผู้บริหาร จากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้น และสื่อดิจิทัล ในงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ประกอบด้วยกิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 7 และนิทรรศการเผยแพร่สื่อดิจิทัล ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จัดขึ้น ณ ห้องหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม