ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดงชุด “อโยธยานาฏยวิจิตร”

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดงชุด “อโยธยานาฏยวิจิตร” โดยมี คุณครูเขมวันต์ นาฏการจนดิษฐ์ โรงเรียนปัณณวิชญ์ คุณครูภานุพงศ์ นวลใย โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา และอาจารย์พิมสิริ วงศ์ชูชัยสถิต วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี เป็นวิทยากร โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ารำชุดอโยธยานาฏยวิจิตร การแต่งหน้าทำผมและการแต่งกายชุดการแสดงอโยธยานาฏยวิจิตร กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม