ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่และการต้อนรับของอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์สวัสดิ์ สุขีสาร เป็นผู้นำพิธีบายศรีสู่ขวัญ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม