ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมถ่ายรูปและทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายรูปและทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งในช่วงเช้า จะเป็นการทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ส่วนภาคบ่ายจะเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม