ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่รัฐ กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1-2 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561และวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 รุ่นที่ 3-4 วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 และวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณา ชนิทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารสวนหลวงค้างคาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม