ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ เป็นครูทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีการแนะนำคณะทำงานสโมสรนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะทำงานสโมสรนักศึกษาที่เสียสละเวลาร่วมกันทำงานกิจกรรมนักศึกษา และช่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กิจกรรม ของคณะประสบความสำเร็จ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม