ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ครู อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา และเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้องทั้งจัดกิจกรรมให้ลูกได้รำลึกถึงพระคุณของแม่และความกตัญญูกตเวทีเพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม