ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมแม่ของหนู

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมแม่ของหนู ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยภายในงานมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงคนแรกที่รัก กิจกรรมกล่อมลูกน้อย กิจกรรมของขวัญจากใจลูก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันแม่กับลูกและครอบครับให้รักกันมากยิงขึ้น จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม