ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีไหว้พระวิษณุกรรมและบายศรีสู่ขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้พระวิษณุกรรมและบายศรีสู่ขวัญ โดยมี ผศ.ดร.สุระชัย บุญเจริญ อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นศิริมงคลในการเรียนของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม