ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยในการตระหนักรู้คุณค่าของครูและการแสดงออกของลูกศิษย์ในความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม