ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการเติมรักให้น้อง

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเติมรักให้น้อง นำโดย อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ถวายข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม และปัจจัย เพื่อให้ทางวัดได้บริหารจัดการดูแลเด็กกำพร้า ณ วัดบางเพลิง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม