ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก (รับน้องมหาวิทยาลัย)

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก (รับน้องมหาวิทยาลัย) ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ภายในงานได้ให้นักศึกษาเดินวิ่งชมโบราณสถาน สักการะศาลหลักเมือง สักการะพระเจ้าอู่ทอง บูมมหาวิทยาลัย และร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยร่วมกัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม