ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 22- 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของคณะทำงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ในเขตปกครอง ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบ้านช้าง ตำบลบางไทร และตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจสอบ ผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม