ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ EDU

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ EDU เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และให้ยึดรูปแบบกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคี เป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล เป็นประธานเปิดงานรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ EDU จัดขึ้น ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม