ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เติมรักให้น้อง “Season 14”

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 14” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 13 สาขาวิชา ร่วมแสดงความสามารถ ซึ่งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการจัดมินิคอนเสิร์ตโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม