ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“วันยุทธหัตถี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 งานประกันคุณภาพเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2561 ช่วงเย็นวันเดียวกันนี้งานประกันคุณภาพร่วมพิธีสวดพาหุงมหากางานวันยุทธหัตถีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561 ณ บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทองต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม