ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการอบรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 272 คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาล ตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการอบรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยากรโดย นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา นำชมนิทรรศการ “สร้างสรรค์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา” ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และชม “นิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม