ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 110 คน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการแนะนำความเป็นมาของสถาบันอยุธยาศึกษา และบรรยายประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม