ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ ในการเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเมื่อสำเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นแนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาที่ถูกต้อง และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม