ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4 โดยมีกิจกรรม Road Show ในมหาวิทยาลัยและสถานบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และการแข่งขันทำอาหารระหว่าง ทีมคหกรรมกรุงเก่ากับ ทีมแจ๋ว ได้รับเกียรติจาก เชฟ บุ๊ค บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต และคุณเอกสินธุ์ ดวงเนตร เป็นกรรมกรรมการตัดสิน ผลการตัดสินทีมคหกรรมกรุงเก่าชนะการแข่งขัน จัดขึ้น ณ อาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม