ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย โดยมี นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กับ นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จัดขึ้น ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม