ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hyogo University of Education ประเทศญี่ปุ่น

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hyogo University of Education ประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดขึ้น ณ อาคารฉะไกรน้อย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม