ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น โดยมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมเรียนรำไทย เรียนดนตรีไทย เรียนทำอาหารไทย รวมถึงเข้าชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมแนะนำตัวพร้อมทั้งนำเสนอมหาวิทยาลัย และประเทศญี่ปุ่น จากตัวแทนนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จกิจกรรม ในช่วงบ่าย มีกิจกรรม Temple tour พานักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย Hijiyama University เข้าชมโบราณสถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นพี่เลี้ยงให้การดูแล

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม