ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมห้องเรียนภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมห้องเรียนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยHijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมเรียนภาษาอังกฤษกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย Mr.Michael Edward Nedbel อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการเล่นเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น วิทยากรโดย อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม