ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36

ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์อธิบ โพทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำมาปรับใช้ในการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม