ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนกระบวนการเรียนการสอน และแจ้งผลการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตให้เป็นแนวทางในการเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม