ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชมนิทรรศการ “สร้างสรรค์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา”ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ“นิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา”ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) โดยมี นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม