ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 300 คน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา พร้อมชม “นิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) และนิทรรศการ “สร้างสรรค์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา” ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม