ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ บริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ บริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น ณ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ หมู่ที่ 4 บ้านนราวัลย์ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม