ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ ให้กับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานมีการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของผู้เกษียณ การกล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณ และผู้ร่วมงานนำหัวใจที่เขียนแสดงความรู้สึกมอบให้กับผู้เกษียณ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม