ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนแบบได้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนแบบได้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะร่วมกันสัมภาษณ์ โดยมีนักศึกษาผู้ผู้สมัครขอทุนเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม