ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

านมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์และ คุณนภา บุตรพันธ์ ภายในงานมีการมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์ ตลอดจนคณาจารย์อาวุโส ที่มาร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม