ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ให้กับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญเชิด รัตนานันท์ อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียน สาธิตมัธยม เป็นประธานกล่าวเชิดชูเกียรติเพื่อประกาศเกียรติคุณ และแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำประโยชน์แก่โรงเรียนสาธิต และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการ กับคณาจารย์ บุคลากร อาจารย์อาวุโส ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม