ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่าแห่ผ้าห่มองค์พระ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่าแห่ผ้าห่มองค์พระ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ในกิจกรรมประกอบไปด้วย นั่งรถชมโบราณสถาน ได้แก่ วัดกุฎีดาว วัดพนัญเชิงวรวิหาร และแห่ผ้าห่มองค์พระ ถวายผ้าห่มเจดีย์ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนักศึกษาชมแหล่งโบราณสถานในเมืองอยุธยามรดกโลก ปลูกฝังจิตสำนึก รัก และศรัทธา ในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มีจิตสำนึกหวงแหนในสมบัติของชาติ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม