ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018” รอบเก็บคะแนนการแสดงความสามารถพิเศษ ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความสามารถให้กับนักศึกษากล้าแสดงออกในที่สาธารณะ อันเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประกวด ซึ่งจะมีรอบตัดสินการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม