ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ARU พบครูแนะแนว

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "ARU พบครูแนะแนว" โดยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครนายก โดยมีครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ สนใจเข้าร่วมกว่า 80 คน นอกจากนี้ยังมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานสาขาวิชาจากทุกสาขาวิชาร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับครูแนะแนวเพื่อร่วมกันสนับสนุนข้อมูลการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคาร บรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม