ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งาน The 18th International Symposium Communications and Information Technologies

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าประชุม ในงาน The 18th International Symposium Communications and Information Technologies โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม