ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค์"

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค์" ในงาน Ayutthaya City Park Auto Show ครั้งที่ 20 “ยกทัพนวัตกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งอโยธยา” จัดโดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม