ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม ตามเส้นทางที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน โดยมีประชาชนที่อยู่ในเขตทางรถไฟความเร็วสูง จำนวน 300 คนมาร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ ทั้งนี้รถไฟความเร็วสูจากกรุงเทพ ถึง หนองคาย มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 837 กิโลเมตรโดยมีประเด็นในการศึกษา 5 ประเด็น คือ 1 สถานภาพปัจจุบัน 2. ผลกระทบด้านการก่อสร้างและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป 3. ผลกระทบด้านการค้าการลงทุน 4. ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว บริการและการขยายตัวของการใช้พื้นที่ 5. ผลกระทบด้านการเคลื่อนย้ายประชากร จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม