ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 ณ หอประชุมสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม