ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบหนังสือรับรอง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงราง พร้อมทีมงานได้มอบหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา26/4 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันพัฒนาฝีมีแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม