ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรม ILL eBooks Sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง นายจิรทีปต์ น้อยดี และนางสาวยุธิดา เข็มปัญญา เข้าร่วมอบรม ILL eBooks Sharing เพื่อการให้บริการ ยืม – คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม