ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสุระ แย้มปราศรัย ผู้จัดการร้าน catwalk คุณกุลธิดา รุ้งพรรณราย ผู้เข้ารอบ 30 คน สุดท้าย การประกวด Miss Tiffany’s Universe 2018 และคุณอานนท์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา (แต๊ก The Voice Season 5) วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้กับนักศึกษาให้มีการกล้าแสดงออกในที่สาธารณะชน สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักศึกษาและสถาบันและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด“หนุ่มร็อค สาวพั้งค์” ซึ่งผลการตัดสิน ดาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 คือ นางสาวนฤมล โชคสดาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 คือ นายวรภูมิ เนตรทัศน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 คือ นายณัฐวัฒน์ มั่นคง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง นอกจากนี้ยังมีการแสดงสุดพิเศษ จากศิลปินรับเชิญ คุณอานนท์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา (แต๊ก The Voice Season 5 แชมป์ทีมโค้ชก้อง) ร่วมสร้างสีสันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม