ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ย้อนรำรฤวันวานย่านป่าตอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ย้อนรำรฤวันวานย่านป่าตอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล และรำลึกถึงสมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญ ณ วัดบรมพุทธาราม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม