ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยหนานชาง

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วp รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ได้เดินทางไปยัง College of Nanchang University เมือง Jiangxi ประเทศจีน เพื่อบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยหนานชาง และได้พบนักศึกษาพร้อมผู้ปกครองนักศึกษาที่จะมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม