ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561 SCIENCE&TECHNOLOGY SMART IDIL 2018 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด ดังนี้ คุณอรอมน อยู่เจริญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท AMFINE GROUP (THAILAND) คุณปารณีย์ ศิริรัฒนานุกูล ดาวเทียมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554 Miss tiffany Universe 2015 2 runner up Miss international Queen 2015 คุณศศินา กลิ่นมาลัย มิสแกรนด์นราธิวาส 2018 Missgrandthailand Best introduction 2018 คุณจันทิวา คงบุตร Miss RMUT 2018 1FR’ Miss grand Chiang Mai 2018 และ นายภานุพันธ์ พันธ์รัมย์ (ฝาเบียร์) เพื่อค้นหานักศึกษาต้นแบบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 และส่งเสริมการแสดงออกทางความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลการประกวดคือ รางวัลชนะเลิศประเภทดาว นางสาวปรินทร ประสมการ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รางวัลชนะเลิศประเภทเดือน นายพรเทพ ทองละเอียด สาขาเกษตรศาสตร์ รางวัลชนะเลิศประเภทดาวเทียม นายสุทัศน์ แก้วสว่าง สาขาคหกรรมศาสตร์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม