ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน จุดธูปเทียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 100 กว่าคน ได้ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์จากวัดธรรมิกราชวิทยา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดบรมพุทธาราม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม