ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น นำโดย อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับโรงเรียน Kyoto Compulsory Education School Attached to Kyoto University of Education ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้และร่วมพัฒนาทางการศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ของทั้ง 2 ประเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม